Как присоединиться ?

Для того, що б стати одним з членів Гільдії, ви повинні ознайомитися і прийняти:

 • Статут ГО «ГЛАУ»;
 • Кодекс професіональної етики ландшафтного архітектора;
 • Положення про членство.

Робота всіх і кожного — запорука успішної діяльності Гільдії ландшафтних архітекторів України.


Порядок вступу в члени об'єднання:

1. Кандидат знайомиться й приймає:

 • Статут ГО «ГЛАУ»;
 • Кодекс професіональної етики ландшафтного архітектора;
 • Положення про членство.

2. Кандидат заповнює Заяву на вступ до ГО «ГЛАУ».

 • Заява передається електронною поштою на адресу: GLAUoffice@ukr.net на ім'я Президента ГЛАУ;
 • Правління ГЛАУ розглядає, на одному із засідань, заяву та приймає рішення про прийняття або неприйняття нового члена;
 • Кандидату повідомляється про рішення Правління;

3. Кандидат сплачує вступний та членський внески.

Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком, відповідно до встановлених правлінням ГЛАУ сумами внесків на даний рік (при позитивному рішенні Правління).

 • Копії квитанцій про оплату необхідно надіслати електронною поштою на адресу: GLAUoffice@ukr.net ;
 • Після отримання відповідальною особою квитанцій про оплату вступних і членських внесків, інформація про нового члена ГЛАУ заноситься в базу даних дійсних членів організації і включається в розсилку.

Рішенням Правління встановлені наступні внески з 01.01.2020 г.:

 • Вступний внесок — (сплачується одноразово) 1500 грн.;
 • Членський внесок — 3000 грн.